En höjning av hyran måste bygga på?

Fråga:

Är det sant att en hyresvärd måste leverera alltid hyra index, om det ökar hyran?


Svar:

Det finns några förutsättningar för en normal höjning av hyran. En av dem är "lokala jämförelsen hyra" och det finns alternativ (från wiki):

  • Han kan göra detta på en bifogad ett offentligt utsedda och edsvurna expertutlåtande eller
  • 3, att åberopa jämföra lägenheter

  • Han kan motivera en höjning av hyra men också med lokala hyra index eller hyra index för en jämförbar gemenskap

  • hyresrätt lagstiftningsrevision (1 September 2001) läggs två mer Begründungsmittel: kvalificerad hyra priser och hyra databas.

Att han måste bifoga hyra priserna tillgänglig till någon på kommunen, jag har aldrig hört något.