En industri skorstenen är ett exempel på vilken typ av källa?

En industri skorstenen är ett exempel på vilken typ av källa?

En punktkälla är en situation där stora mängder föroreningar som släpps ut från en enda, åtskild källa, som en skorsten, ett avlopp eller termisk utloppsledning till en vattenområden eller en vulkan.