En karaktär som inte ändras under påhittad som kallas?

Statiska tecken kvar samma genom hela historien, medan dynamiska tecken ändra. Ärr från The Lion King är ett exempel på en statisk karaktär.