En lastbil i anläggningstillgångarna blir nödvändigt efter plötslig annulleringen av kommersiellt omedelbart i privata tillgångar?

Frågan är tyvärr mycket kort.

Det säger ingenting om det, oavsett i vilken form den operativa kommer att avvecklas om lastbilen är endast operativa ämne, etc.

Handel annulleringen ja säger bara att den kommersiella aktiviteten är klar.

Sedan kommer att entreprenören besluta vad han gör. Han kommer att sälja den lastbil som tar lite tid om det behövs, eller kommer han att acceptera verkligen honom i privata tillgångar.

Överföring till de privata tillgångarna kommer inte omedelbart definitivt.