En person som är arbetslös kan få Korttidsboende funktionshinder?

En person som är arbetslös kan få Korttidsboende funktionshinder?

De normalt skulle få en eller den andra, men inte båda samtidigt.