En process som kallas avsaltning innebär?

En process som kallas avsaltning innebär?

ta bort salt från vattnet!