En rektangel är 25 fot lång dess område är 375 kvadratfot vad är omkretsen?

80 fot
375/25 = 15
så 25 + 25 + 15 + 15 = 80