En skelett muskelcell är också känd som en?

En skelett muskelcell är också känd som en?

En skelettmuskel är också känd som en tvärstrimmig muskulatur. När visas under polariserat ljus eller färgas med en indikator, är alternerande strimmor av ljus och mörk synliga.