En socialt nätverk webbplats klassificeras som virtuell verklighet?

En socialt nätverk webbplats klassificeras som virtuell verklighet?

SL u t