En sten som innehåller fossila snäckskal var mest sannolikt bildas som ett resultat av?

En sten som innehåller fossila snäckskal var mest sannolikt bildas som ett resultat av?

En sten som innehåller fossila snäckskal var troligen uppstått till följd av sedimentation.