En vitamin som löser sig i fetter och kan lagras i fettvävnad i kroppen?

Fett vattenlösligt vitamin som kan lagras i fettvävnad i kroppen är ett vitamin som löser sig i fetter. Till skillnad från vatten lösliga vitaminer som kräver regelbunden ersättning i kroppen, fettlösliga vitaminer lagras i lever och fettvävnad och elimineras mycket mer långsammare än vattenlösliga vitaminer.