En Weyerhauser 4-mastade steam timmer skonert med en radioanropssignal för K T A O drivs på västkusten vad var namnet på detta fartyg?

Anropssignal KTAO tilldelades till en radiostation i Taos, NM, den 6 oktober 1986. En sökning i databasen Equasis av handelsfartyg som är eller har varit i drift världen över visar att anropssignal inte har tilldelats ett fartyg.