Endast en partner ger förluster från kontakter i äktenskapet. Vad som krävs?

Fråga:

Om bara en av partnerna i förlust underskottsavdrag (från spekulation förluster till HEV) i äktenskapet, vad är det då?

  • Förlusterna är fortfarande personuppgifter eller som gå på båda (paret) om?
  • Vad kan observeras när registrering av depå? Som bör / måste köra depån?
  • Hur är det med självdeklarationen? Separat bedömning eller tillsammans?

Vet någon i så fall?


Svar:

Gemensamma investeringar är underskottsavdragen med inkomsten av maken fakturerbar.

Separat disposition bör vara valda (värde endast i mycket sällsynta fall), då naturligtvis bara, där de hör hemma.