Enhetsvärdet för fastigheter?

Fråga:

Någon på forumet kan vänligen berätta vad är enhetsvärdet för en fastighet. Kan jag stänga av enhetsvärdet på det aktuella marknadsvärdet eller är i princip olika nummer?


Svar:

Inheitswert har att göra med köp pris/marknaden värde första soton.

Han är enligt principer som utrustning, storlek, partiets storlek, läge, etc... fastställas och beräknas enligt priserna från 1914.

Enhetsvärdet multipliceras sedan med dm konstruktion prisindex till det aktuella värdet för byggnaderna försäkring.

Men enhetsvärdet för IRS är viktigt, eftersom fastighetsskatten mäta meddelanden (och således fastighetsskatt) baseras.