Enligt denna lektion finns vilket av följande typer av geometriska idéer som Euklides som anges i sin bokserie?

Enligt denna lektion finns vilket av följande typer av geometriska idéer som Euklides som anges i sin bokserie?

Postulat
Definitioner
Gemensamma föreställningar