Ensamstående pappa blir Krankengeld-finns det något sätt att öka detta?

Fråga:

Hej

en god vän till mig är en ensamstående pappa med en 13-årig dotter. Tyvärr, han är nu allvarligt kroniskt från njursjukdom och blir sjuk. Det är tillräckligt men framåt och inte bakåt och han kan ge något mer för sin dotter. I oktober 2011, får han en sjukpension och kan de öka sedan något med socialtjänsten. Han får fortfarande barnbidrag men alla är de pengar som kommer in på cirka 1000 euro. Mor till små kan betala inget underhåll. Finns det stöd att få ett sätt för honom?


Svar:

Om sjukpenning är inte tillräckligt, han kan säkert söka bostäder fördel på den distriktskontor eller ens behöva gå till socialen, som sedan också beräkna om socialt bistånd skulle vara högre eller om han vore med hölje nytta av det behovsprövade ut.