Erkänner Vatikanen att Maria och Jesus var svart?

Vatikanen erkänner att Maria och Jesus var semitiska. Människor av semitiska ras ursprung (sefardiska judar och araber) är inte svart, även om mycket mörkare än de flesta européer.