Ersatte investerare informationsdokumentet tidigare Prospekt värde papper inköp? n

Fråga:

Ersatte de tidigare Prospekt värde papper köp informationsdokumentet investerare? När skall detta nya dokument utfärdas då? Hur skiljer det sig från tidigare prospektet, om det skapas utan även av företag som investeringen? Är det inte innan ätare när det sägs att införandet av KIID ökar säkerheten för investerare?


Svar:

Nej, som ersätter förenklade prospektför fondföretag kompatibel medel.