Ersättningar för oanställbar kid - hur många gånger måste ansökan vara återställa?

Fråga:

Hur många gånger måste vara ansökan om barnet gynna en arbetslös barn nyligen gjorde, eller arbetslöshet visat?


Svar:

Föräldrar kan endast få barnbidrag för barn upp till 25 år, som söker en lärlingsutbildning, om barnet som utbildningen tittar på arbetsförmedlingen loggas.

Viktigt: enligt en nyligen federala skatte dom (BFH, mål nr III R 66/05) måste ungarna logga även var tredje månad för arbetsförmedlingen att fortsatta ansträngningar för att även dokumentera en lärlingsutbildning.

Uppfyller inte barnet, barnets fördel elimineras.