Europeiska centralbanken sänker styrräntan till 1,25% - måste vara billigare nu priser lån?

Fråga:

Fick på radion är en att Europeiska centralbanken har nu sänkt styrräntan till 1,25 procent, vad tror du tycker borde vara billigare nu priser lån?


Svar:

... skulle behöva redan - men de kommer inte! Bankerna behöver eget kapital eller ränteintäkter mer än tidigare, därför den "goda" intressen sprids inte bra - det är hur!