Exempel på ethos?

Exempel på ethos?

ETHOS är grundläggande värderingar eller karaktären av en person, kultur, staden, rörlighet, etc. Grundtanken i Ghandhi och hans anhängare med passivt motstånd.
Peka ut din källa till kunskap innan de ger råd om ett ämne är ett exempel på ethos. Ett exempel är att säga, som sjuksköterska, jag är kvalificerad att berätta att den regim som föreslagits av läkaren är den bästa lösningen för din sjukdom.