Extra kostnader när delägare garnerad?

Fråga:

Jag är delägare i ett bostadshus. Övriga delägare är bosatt, förorenaren betalar så gäldenärer av avgifter. Borgenären när den delägare som är bosatt och därmed förorenaren betalar kostnaderna, låt "Förment" misslyckat gripa dem. Eftersom borgenären är "förmodligen" kan göra dessa oförutsedda kostnader när delägare förorenare och de boende i huset, de borgenärer som försöker återhämta sig detta med mig som en delägare. Det är osannolikt för mig att gespfändet var misslyckat när delägare förorenare och de boende i huset. Jag menar, jag skulle behöva överföras åtminstone i stånd att kontrollera informationen för den person som orsakat delägare. Jag har nu begärt att bevisen för misslyckade tillbehöret av den person som orsakat ägandet läggs fram för mig. Detta nekades mig av borgenärerna, fogdarna och domstolen.
Vad kan du göra?


Svar:

Hej, eftersom hittills ingen riktig svara, svarar jag mig själv detta. Det finns i mellantiden efter officiellt meddelande: betalning av kostnader genom mig som snarare än gärningsmännen, men delägare i fastighet, jag kommer nu registreras som borgenärerna om "förorenaren betalar" ägande i fastighetsregistret. Hur som helst, detta innebär att jag gör inte ens en stämningsansökan mot delägare förorenaren. Mina krav är sedan säkrade i huset trädgården. NA, inte någonsin att vad är användbart?