Far gick med 0,3% minskning i regel pension, om pension 67 kommer att avskaffas, han få det tillbaka?

Fråga:

Min PA, född 1947, gick i år med 0,3% minskning av pensionen av regeln. Nu hör man om ett avskaffande av pension till 67, om det, han får 0,3% sedan igen smällde sin pension? Eller är han den målade?


Svar:

Ändå är det bara samtal. Det återstår för att se huruvida pensionsåldern igen flyttas ner och, i så fall på vilka villkor. För närvarande, antar jag att ingen kan ge konkreta svar på din fråga.