Får Sydsudan självständigt?

Södra Sudan blev självständigt den 9 juli 2011.