Farfar har förkastat arvet kan ge sina barn fortfarande hävdar?

Fråga:

Hej, hoppas jag du kan hjälpa mig vidare, det innebär följande:

Min farfars moster har ärvt min farfar och hans bror 4 miljoner efter sin död. Så det är inte så lätt unzwar min farfar och faster har hatat tarmar själv men min Großßvater har avvisat detta arv.

Hans bror fick alla anslutna, men bör inte vara enligt lag (rätta mig om jag har fel) min farfars barn har rätt till sin andel av arvet?

Hela händelsen är nu ca 10 år. Finns det begränsningar? Det finns undantag till dessa tidsfrister när det gäller en tidigare okunnighet, och hur kan detta ske?

Skulle det vara värt att gå vidare i denna riktning?

LG


Svar:

Enligt min mening skulle vara:

1. barn till din farfars arv (§ 1953 BGB), men varit

2. detta arv är nu preskriberad.

Det verkar som arvet med er i familjen var känd. Dessutom slogs farfar.

Ett ytterligare problem, vi vet inte i testamentet. De två arvingarna, brorson till Testatrice, var inte Pflichtteilsberechtigt. De har arv på testamentet. möjligen var de också juridisk arvtagare, men inga obligatoriska delar.

Har din pappa kan slås ut på grund av familjens tvist?