Fastigheter i Portugal-av deras finansiella problem nu en förlorande proposition för mig som ägare?

Fråga:

Är värdet av min egendom de flesta släpp nu när det är klart att också Portugal's stora finansiella problem?


Svar:

Fastighetsmarknaden har andra lagar än obligationer.

Om platsen och villkorar av fastigheten är sant, den ena eller andra potentiella köpare kan ha genom krisen problemen, råd med fastigheter, men å ena sidan, andra kommer att överväga för att få sina pengar i fastigheter i säkerhet, som kompenserar för detta. Å andra sidan, beror värdet på riktigt enkelt på olika saker.

Tidigare hade kriser att komma redan ganska tjockt att även fastigheter var praktiskt taget värdelösa. Jag är en realist och tror att det är osannolikt.