Federala företagscertifikat lämpar sig för investeringar på kort sikt?

Fråga:

Lämpar sig federala företagscertifikat för de kortsiktiga investeringar? Jag hörde först gången någonsin det bara ebebn och kommer att behandla inte längre, om svaret är "nej"...


Svar:

Vanligtvis, eller åtminstone på den tid tillbaka är det mindre än om godan packar ihop runt hörnet.