Fick min man för många år geflegt.flegegeld bekommen.bekomme är nu arbetslösa pengar 57j

  • Som du skriver, har du kvar din man i år, så nciht Columbine arbetade.

  • Bzug av vårdbidrag är föremål för nciht av arbetslöshet försäkringsskyldigheten. Gjorde bara för pensionen.

Således tyvärr inget arbetslöshetsunderstöd.