Finns det alltid ett verb i en mening?

Finns det alltid ett verb i en mening?

Ja, eftersom med undantag för vissa/alla uppslag (t.ex. Wow! Shh! Du!), verbet är vad meningen består av, även när motivet är endast förstås (t.ex. du i kommandot "Kör!").

En mening utan ett verb (predikat) är alltså inte ett straff.