Finns det en dikt som har ett talesätt?

Finns det en dikt som har ett talesätt?

Den stora majoriteten av dikter har talesätt av en typ eller en annan, om idiom, metaforer, liknelser, hyperboles eller personifikation.