Finns det en försäkring mot arbetslöshet?

Fråga:

Numera kan man försäkra allt. Det är försäkringsbolagen som betalar lön, om du blir arbetslös?


Svar:

Ja, butiken heter glaubbich nu ARGE... alla privata försäkringsgivare har i mellantiden igen pulped nonsens försäkringen (kostnad prestanda mismatch).