Finns det en jämförelse lista av fordon och deras gas körsträcka?

Se länk nedan.
De har information tillbaka till 1985. Mycket trevligt.