Finns det en KV för en 30-dagars semester med mina barn som bor i Filippinerna

Fråga:

Mina barn 48 och 54 år har tyskt medborgarskap live men för 2 år i Filippinerna. Du kom och besök mig i en månad nu. Kan jag teckna försäkring för dem i denna tid och om så där?


Svar:

Ja, de flesta sjukförsäkringsgivare. Detta är en kortfristig försäkring för så kallade "inkommande"-försäkring. Detta är oftast inte för tyskarna men för utlänningar att besöka men m.E. tyskar som bor utomlands längre (från 2 år?) gäller här försäkringar som utlänning. Jag skulle prata med großne Auslandsreisekrankenversicherern (E.g. Allianz, ELVIA, Hanse Merkur, ERV, omsorg begrepp, bland annat.