Finns det en lista med Bronze Star mottagare från Vietnamkriget?

Bronze Star medaljen delas ut för "heroiska eller förtjänstfull prestation eller service." Finns ingen komplett lista sammanställs av brons stjärnor delas ut under Vietnam, kan medaljer ses på National Archives webbplats. Du kan söka efter namn och flera andra sätt på webbplatsen länkade nedan.
Antal brons stjärnor delas ut (Källa: Riksarkivet):

  • Bronze Star för tjänsten 26,215
  • Bronze Star för uppnå 2,159
  • Bronze Star för tapperhet 6,215