Finns det en lista med Silver Star mottagare av Afghanistan kriget?

Finns det en lista med Silver Star mottagare av Afghanistan kriget?

Denna förteckning bör verkligen vara tillgänglig eftersom flödet av informationsteknik har kraftigt förbättrats.