Finns det en lista över Silver Star vinnare från 2: a världskriget?

Ja finns det en lista med omkring 80% av silver star vinnarna i WW2. Den publicerades av den sena överste Al Gleim. Det är i 3 delar.