Finns det en marknad i alla länder i världen?

Fråga:

Finns det en marknad i alla länder i världen?


Svar:

Tydligt nej, eftersom det finns i Afrika som totalt bara fyra börserna i tre länder:

 * Börse Ghana. * Johannesburg Stock Exchange (JSE) - Börse Südafrika. * Namibian Stock Exchange - Börse Namibia. * The South African Futures Exchange(SAFEX), South Africa