Finns det en skillnad mellan talar holländska och Svenska?

Finns det en skillnad mellan talar holländska och Svenska?

De är två olika germanska språk. Fonem inventeringarna är dock påfallande lika. Detta är vanligtvis maskerat av djupgående skillnader i prosodi. Men blir dessa prosodisk skillnader mindre framträdande när språken sjungs. Hitta några holländska och svenska låtar på youtube att höra denna effekt.