Finns det en skillnad mellan VISA och MasterCard?

Fråga:

Finns det en stor skillnad mellan de två kreditkort VISA och MASTER CARD?


Svar:

Det finns inte en skillnad för slutanvändaren. Både kort accepteras nästan överallt, villkor som är samma för båda korten på de flesta banker.