Finns det en statistik om skuldsättning bolag, till exempel i D?

Fråga:

Du kan läsa den offentliga skulden. Det finns många statistik.

Det finns också en statistik om skuldsättning inom företag?


Svar:

Creditreform publicerar exempel rapporter, men dessa är ju inte komplett