Finns det en WikiAnswers app som kan laddas ner på en smartphone?

Finns det en WikiAnswers app som kan laddas ner på en smartphone?

För närvarande finns det inga WikiAnswers app för alla smartphones. Även om WikiAnswers har en mobil webbplats, som är tillgänglig från alla smartphones.