Finns det ett djur som kan flyga och lever på land och vatten?

Ja - många fåglar kan, gäss är särskilt väl anpassade för att göra alla 3.