Finns det ett italienskt ord för en person av tvivelaktig karaktär?

Svaret italienska ordet för tvivelaktiga tecken det italienska ordet du söker är "FN: s cafone". Uttalad ca som i katt, fo som i för och ne som nej. Accent är på "fo". Den kan användas som en socialfascist, definierat som en bonde, en rå person, en skurk, en obildad person. Och det kan användas som en svordom.