Finns det ett livförsäkringsbolag som kommer att skriva en 88-årig man vid god hälsa?

Ja MAX NEW YORK LIFE INSURANCE är ett företag som kommer att skriva en en gammal man i god hälsa