Finns det giftiga djur i Gabon?

Ja, Gabon huggorm. http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MAB/Conservation/centralafrica/Gabon/MABinGabon/Gallery/default.cfm