Finns det giftiga spindlar i Florida?

Finns det giftiga spindlar i Florida?

Medan varje spindel använder gift för att fånga sitt byte, har endast en spindel hemma i Florida potential att döda pierce mänskliga huden och orsaka en livshotande envenomation--det är svarta änkan. Detta sagt, även om det finns bett från denna spindel i Florida (som vi ser här på Poison Control Center), under det senaste året att vi har statewide uppgifter (2008), det fanns inga dödsfall från giftiga djur. Så, medan människor bli biten, de allmänt söka behandling och får nödvändig vård i tid. Medan det finns bekräftade tuggor av brun enstöring i staten, denna spindel har inte visats för att leva i södra Florida, snarare det förs här i frakt och på levererade varor. Såvitt vi vet, har det inte varit ett etablerat häckande populationen av brun enstöring i Florida. Dess livsmiljö är känt för att innehålla centrala södra USA, och en andra något annorlunda art är infödda i sydväst, inklusive delar av Kalifornien.