Finns det något företag som kommer att försäkra dig om du försökt självmord för 20 år sedan när du var tonåring men du är terapi och läkaren säger att du inte är en risk?

Ja. Hitta en bra agent i ditt område och börja ansökningsprocessen. För mer info se www.SteveShorr.com/life.htm