Finns det något sådant som en spara till pensionen?

Fråga:

Finns det en sparkvot - så hur mycket procent av min lön som jag borde investera i min pension, så jag är väl täckt i åldern? Tack för era svar.


Svar:

Så platt inte kan du besvara frågan tyvärr. Frågan är, hur gammal du är, du kommer att som sysselsättning och vad du kanske redan har gjort för din Altersvorge.

I princip bör du uppfylla, fortfarande en privat pension utöver den lagstadgade pensionsförsäkringen. Taggar som Riester pension och efter avslutad anställning fördelar hjälp här. Men för att säga något mer specifikt här, jag skulle behöva mer data.