Finns det något sätt en icke vårdnadshavande förälder kan gifta sig och har den nya maken anta barnet?

Finns det något sätt en icke vårdnadshavande förälder kan gifta sig och har den nya maken anta barnet?

Personen kan att gifta sig om de väljer att, men ett barn inte kan antas av en ny make om inte den biologiska föräldern avstår frivilligt sina föräldrarättigheter. I fall av extrem vanvård och övergrepp har domstolen befogenhet att permanent avsluta föräldrarnas rättigheter, barnet kan sedan beviljas antagandet med domstolens tillstånd.