Finns det något som görs för att skydda oss från fågelinfluensan?

Fågelinfluensa hos människor kan behandlas med några av de antivirala läkemedel som finns idag. Det finns också ett vaccin som har gjorts för den amerikanska regeringen, och att utbudet är att vara lagrade för att vara lätt tillgängliga om det någonsin är en pandemi av denna typ av influensa. För närvarande den är inte tillgänglig på den kommersiella marknaden, men med förekomsten av mänskliga infektion så låg, och särskilt i USA, de har beslutat att hålla tillgången i reserv för nu för användning i ett större utbrott.

Det är en ytterst virulent influensavirus som kan infektera fåglar, ibland grisar, sällan infektioner hos andra djur, och mycket sällan människor. Lyckligtvis, det sprids inte mycket lätt, och endast extremt sällsynt människa till människa överföring har varit känt att uppstå. Ingen förekomst av viruset sprider sig bortom en första generation av nära mänskliga kontakter har rapporterats. Det dock har mycket hög dödlighet hos djur och människor (60% dödlighet hos människor).

För att skydda dig själv och andra, se relaterade frågorna nedan.